Deze site is nog under construction

Over de stichting Adwuma Ye

De stichting Adwuma Ye is opgericht door Ellen Seldenthuis.
Het bestuur van de stichting Adwuma Ye bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur hanteert als uitgangspunt het verrichten van goed werk zonder strijkstok!

De aanleiding om te starten

De schoonheid van een land als Ghana wordt overschaduwd door het enorme afval probleem.
Een land met een zeer gevarieerd landschap van kustgebieden met prachtige stranden tot glooiende bergen, meren, oeroude regenwouden, grote rivieren en droge savanne.

Maar overal waar je kijkt is het eerste wat je opvalt, rommel… Je kunt je daar niet voor afsluiten want bij elke stap zie je het liggen. Ellen ondervond dat aan den lijve  toen ze in 2009 1000 kilometer dwars door Ghana liep, van de meest Noordelijke punt aan de grens met Burkina Faso tot aan het meest zuidelijkste kustplaatsje… Tijdens deze voettocht werd het idee geboren iets met het afval te gaan doen… De water- en ijszakjes lagen voor de hand want deze zakjes vormen het grootste probleem en iedereen werkt daar aan mee door ze zo maar overal, te pas en te onpas weg te gooien op straat, in de bermen, in de bossen, op het strand waardoor het land eruitziet als één grote vuilnisbelt…

Ellen vond een sponsor die haar wilde helpen met het opstarten van het idee dat in haar hoofd vorm had gekregen; namelijk schooltassen maken voor kinderen in Tamale en zo werd “Tuma Viela” een feit, van droom naar werkelijkheid!

Onze missie

Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan en jaarverslag stichting Adwuma Ye

Het bestuur + uitvoering

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden met elk hun specifieke taken. De 3 bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding!
Het bestuur kan zich voor specifieke taken laten adviseren en/of bijstaan door personen, mits deze personen bereid zijn hun werkzaamheden kosteloos te verrichten.

Voorzitter

Daan Vermeer is de voorzitter van de stichting. Hij verzorgt de coördinerende taken binnen de stichting en is aanspreekpunt voor externe organisaties in Nederland.

Secretaris

Sytske Renkema is de secretaris van de stichting. 

Penningmeester

Deze functie is beschikbaar… iets voor u misschien? U kunt hierover mailen naar stichting.adwuma.ye@gmail.com

Uitvoering

Ellen Seldenthuis is de bezielende kracht in Ghana Zij draagt zorg voor opzet en de uitvoering van de concrete taken in Ghana. Dit door het vormgeven en organiseren van de projecten. Zij is het vaste aanspreekpunt voor mensen en organisaties in Ghana. Ellen is degene die zich dagelijks volledig inzet om de doelen van de stichting te realiseren.